Startsida Presentation www.svantelysen.se Länkar Kontakt

Navigation

Bildgalleri
Bohusfilmer
Grönlandsfilm
Övriga filmer
Körsång
Böcker
Föredrag
Montage
Vildmarksår
Om Arktis
Om isbjörnar
Solhöjder
Kajakturer
Utställningar
Svalbard 2009
Radioprogram
Artiklar

Solhöjder

 

Räkna ut solhöjden där du bor!

 

Årskurvor

Solhöjdsdiagram med årskurvor är lätt att göra för vilken latitud som helst. Utgå från middagssolhöjderna i tabellen nedan för 90° N (Nordpolen) och lägg till skillnaden mellan latituden du vill räkna ut och Nordpolen. Middagssolhöjden för Piratbukta är 90° - 80° =10°. Detta tal (10°) adderas med Nordpolshöjden för det givna datumet. Exempel för 1 januari:
-23,1° +10° = -13,1°. Motsvarande uträkning för Göteborgs latitud är: -23,1° +32° = +8,9°.
För beräkning av midnattsolhöjd, då solen är på andra sidan Nordpolen, är det bara att subtrahera istället för att addera ovanstående siffror. Exempel för Göteborgs latitud: -23,1° minus 32° = - 55.1°, d.v.s den 1 januari står solen 55,1 grader under horisonten vid midnatt.


(Bättre upplösning i (PDF)

Dygnskurvor

För att avläsa när solen går upp och ner, hur många grader ovanför resp. nedanför horisonten den står vid olika klockslag, olika årstider och olika latituder kan man skapa ett dygnsdiagram. Kurvorna till vänster visar hur solen rör sig under sommarsolståndet, höst- och vårdagjämningen samt vintersolståndet vid Nordpolen (90°), Piratbukta (80°) och Göteborg (58°).
Utgå från Nordpolens solhöjd samt middagshöjd kl. 12.00 och midnattshöjd kl.24.00 på den latitud du vill räkna ut. För kl. 06.00 resp. 18.00 gäller halva solhöjden mellan middag och midnatt, vilket sammanfaller med solhöjden vid Nordpolen (detta kan ej tillämpas för övriga klockslag utan de faller in i en sinuskurva).
Exempel för Göteborg den 21/6: Nordpolens solhöjd är då 23,4 grader över horisonten. Middagshöjden för Göteborg är 23,4 + 32° =55,4 grader över horisonten. Midnattshöjden är 23,4 – 32° = 8.6 grader under horisonten.

För exakta värden måste tas hänsyn till att årets månader är olika långa, att det ibland är skottår och att atmosfäriska ljusbrytningar gör att solen lyfts upp och syns ovanför horisonten innan den i själva verket går upp. Detta fenomen gör att perioden för midnattssol på höga latituder är ungefär 13 dagar längre än perioden för polarmörker. Tillsammans med det utdragna skymningsljuset betyder detta att antalet ljustimmar per år faktiskt är fler ju längre norrut man kommer. Något att tänka på under vinterdepressionerna.


Tabell för middagssolhöjd

Dat.

Nordpolen 90° N

Piratbukta 80° N (+10)

Göteborg 58° N (+32)

1.1

-23,1o

-13,1o

+8,9o

1.2

-17,4o

-7,4o

+14,6o

1.3

-7,6o

+2,4o

+24,4o

1.4

+4,6o

+14,6o

+36,6o

1.5

+15,1o

+25,1o

+47,1o

1.6

+22,1o

+32,1o

+54,1o

21.6

+23,4o

+33,4o

+55,4o

1.7

+23,1o

+33,1o

+55,1o

1.8

+18,0o

+28,0o

+50,0o

1.9

+8,3o

+18,3o

+40,3o

1.10

-3,2o

+6,8o

+28,8o

1.11

-14,4o

-4,4o

+17,6o

1.12

-21,8o

-11,8o

+10,2o

21.12

-23,4o

-13,4o

+8,6o

 

 

 

Nyheter

 

Filmvisningar

Käringön -en utpost i havet
Mollösund, Gamla skolan
Lörd 4 feb. kl.14.00

Onsala, Båtmuseet
Torsd. 2 mars kl. 19.00

Bohuskust - ett vresigt paradis
Bioroy, Göteborg
Sönd. 26 mars kl. 13.15

Torslanda Filmstudio
Onsd. 19 april kl.19.00

--------------------------------------------------

Naturfilmskanalen

Nu kan man titta på mina filmer "VILDMARKSÅR", "BOHUSKUST - ett vresigt paradis" och "KÄRINGÖN - en utpost i havet", samt en massa andra naturfilmer och dokumentärer på Naturfilmarnas nya streamingsida Naturfilmskanalen.


---------------------------------------------------

BOHUSKUST - ett vresigt paradis

nu på DVD  150:- + porto

Beställ filmen

Läs mera

Se trailer

------------------------


Svante Lysén Naturbild | Hagstorp 190 | 442 93 Kareby | Tel: 0303-22 22 23 | Mob: 076-94 33 220| E-post: natura@svantelysen.se